Bank Muzyki | Bank Głosów Lektorskich | Muzyka Na Zamówienie
 
O nas | Umowa Licencji | Kontakt | Zaloguj się
     
 
bank muzyki

Zastosowanie / Typ Produkcji

Nastrój / Emocje

Kategorie Główne

   

Nasi klienci to m.in:

 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos

Dołącz również do naszych klientów!
   
bank efektów royalty free
   
ambient and nature
animals
birds
buttons and switches
coins and money
doors
flash buttons sounds
flash multi fx
household
human movement - steps
keys and locks
mechanical
mechanical devices
misc
physical objects
physical objects2
water
   
Bank Muzyki i Dźwięków Soundimage
   

Bank Muzyki i Dźwięków

Czym jest Soundimage?
Dlaczego Soundimage - korzyści!
Czym jest muzyka royalty free?
Jak korzystać z Banku Muzyki?
Zastosowania muzyki royalty free
Wybór rodzaju licencji
Jak opłacić licencję?
Mój Bank Muzyki
Soundimage a ZAIKS (FAQ)

Płyty CD - kolekcje

Wirtualne Płyty CD z muzyką użytkową

Muzyka na zamówienie

Produkcja muzyki na zamówienie
Bank Głosów Lektorskich
Nasi klienci & portfolio
   

Polityka Prywatności
(Soundimage, 24/05/2018)


POLITYKA PRYWATOŚCI SERWISU BANK MUZYKI SOUNDIMAGE

 

WSTĘP

Niniejszy dokument nazwany „Polityką Prywatności” ma na celu określenie zasad przetwarzania danych osobowych w serwisie Bank Muzyki Soundimage oraz spełnienie obowiązku informacyjnego w zakresie poinformowania użytkowników o zasadach przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO).

 

DEFINICJE

Bank Muzyki – serwis i sklep internetowy pod adresem: www.soundimage.pl

Korzystający – każdy podmiot lub osoba odwiedzająca Bank Muzyki

Użytkownik – Korzystający, który zarejestrował się jako Klient banku muzyki wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych niezbędnych do świadczenia usług przez Soundimage i korzystania z Banku Muzyki i zgodnie z zapisami niniejszej Polityki Prywatności.

Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” oraz termin „Korzystający” zastąpiony został określeniem „Ty” a „Administrator” – „My”.

 

ZASADY OGÓLNE

Szanujemy i przykładamy szczególnoą uwagę do prywatność i ochrony danych użytkowników naszego serwisu. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Wszystkie przekazywane nam dane traktowane są jako poufne, nie są dostępne osobom nieuprawnionym.

Korzystający korzystają z Banku Muzyki bez konieczności podawania swoich danych osobowych za wyjątkiem numeru IP który jest przechowywany automatycznie.

Użytkownicy podają swoje dane za pośrednictwem formularza rejestracyjnego lub/i kontaktowego i mają możliwość dobrowolnego udzielania zgody na przetwarzanie ich danych osobowych lub odmowy takiej zgody.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych (zwany dalej Administratorem) jest firma Soundimage, Wojciech Panufnik, ul. Topolowa 30/32, 03-138 Warszawa, NIP 536-123-48-45, REGON 140821990 zwana dalej Administratorem lub/i Soundimage.

 

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Wojciech Panufnik (iod@soundimage.eu)

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkowników i Korzystających z Banku Muzyki przetwarzane są w celach:

- świadczenia usług i sprzedaży produktów oferowanych w Banku Muzyki Soundimage
- marketingowych (jeśli zapisałeś się np. na nasz newsletter i wyraziłeś zgodę otrzymywania go)
- kontaktowych (jeśli korzystasz z formularza kontaktowego, nawet nie posiadając zarejestrowanego konta klienta)
- finansowych i prawnych, w szczególności wystawiania dokumentów po dokonaniu przez Ciebie zakupu tj. faktury, certyfikat licencji czy w celu zawarcia umowy licencyjnej na korzystanie z utworu/ów.

 

RODZAJE PRZECHOWYWANYCH DANYCH

Szanując prywatność naszych użytkowników i korzystających, przechowujemy wyłącznie te dane które niezbędne są nam do wykonania określonego wyżej celu ich przetwarzania.

Jeśli posiadasz konto Klienta w naszym serwisie przetwarzamy następujące Twoje dane: imię, nazwisko, nazwa firmy (opcjonalnie), dane adresowe (kod, miasto, ulica), e-mail, numer telefonu, numer IP (zapisywany automatycznie bez konieczności podawnia), kraj, hasło (w zaszyfrowanej postaci).

Jeśli rejestrujesz konto Klienta jako firma dodatkowo przetwarzamy następujące dane: nazwa firmy oraz NIP dla celów podatkowych.

Jeśli używasz formularza kontaktowego przetwarzamy w celu udzielenia odpowiedzi Twój adres e-mail, imię, nazwisko oraz opcjonalnie numer telefonu.

Przechowujemy również informacje o plikach pobranych przez Ciebie z naszego serwisu a dla celu bezpieczeństwa zastrzegamy sobie możliwość przechowania tej informacji wraz z numerem IP z którego został pobrany plik.

 

DODATKOWE DANE

Przy rejestracji konta zwykle prosimy o wyrażenie Twojej zgody na odpowiedź na klika pytań (w formie krótkiej ankiety), które pozwolą nam wyświetlać na naszej stronie produkty bardziej dopasowane np. do Twojego profilu działalności lub preferencji muzycznych, itp. Robimy to wyłącznie w celu dopasowania naszej oferty do Twoich potrzeb. Dane te nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym osobom ani podmiotom trzecim.

 

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

Twoje dane będą przetwarzane przez okres w którym są świadczone nasze usługi oraz, czasami, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów.

W przypadku zawarcia między nami Umów w szczególności Umowy Licencyjnej umożliwiającej korzystanie z oferowanych przez nas Utworów Muzycznych, Twoje dane będą przetwarzane przez cały okres obowiązywania Umowy i po jej zakończeniu przez okres niezbędny do obrony praw.

 

KOMU UDOSTĘPNIANE SĄ TWOJE DANE

Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora w szczególności dostawcom usług IT (np. firmie hostingowej), agencjom marketingowym (np. wysyłka newslettera), biurom rachunkowym, podmiotom obsługującym transakcjach płatności on-line wykonywane przy dokonywaniu zakupu w naszym serwisie. Również podmiotom należącym do kategorii dostawców rozwiązań infrastrukturalnych, reklamowych czy analitycznych, personalizacji i optymalizacji naszego serwisu. Przy czym wszystkie tego typu podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora i na podstawie umów zawartych z Administratorem (zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa).

 

TWOJE PRAWA

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

- dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
- sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
- żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
- żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

- w każdej chwili masz prawo rezygnacji z otrzymywania Newslettera jeśli uprzednio wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie. Aby tego dokonać zaloguj się należy po zalogowaniu się do konta wejść na stronę http://www.soundimage.pl/account_newsletters.php i odznaczyć zgodę na otrzymywanie Newslettera. 

W przypadku stwierdzenia przez Ciebie naruszenia Twoich praw zakresie Twoich danych osobowych masz prawa wnieść skargę do organu nadzorczego.

 

PLIKI COOKIES

Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer WWW i zapisywane na urządzeniu np. komputerze użytkownika. Dane zapisane w plikach cookies możliwe są do odczytania tylko przez serwer który je utworzył (więcej na ten temat można przeczytać np. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie)

Bank Muzyki Soundimage używa plików cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników oraz w dla celów statystycznych.

Samo wykorzystywanie plików cookies przez Soundimage nie wiąże z identyfikowaniem tożsamości Korzystających oraz Użytkowników, w związku z czym stosowanie plików Cookies nie wiąże się z przetwarzaniem ich danych osobowych.

Bank Muzyki stosuje pliki Cookies w celu ułatwienia użytkownikowi korzystania i nawigacji na stronie a także w celu zapamiętanie ustawień i preferencji użytkownika. Poza tym stosujemy również pliki cookies dla celów statystycznych głównie dotyczących wykorzystania przez nas usług serwisów Google Analytics i AddThis.com

Korzystający i Użytkownicy mogą zablokować samodzielnie zapis plików cookies w swojej przeglądarce internetowej jednak może to powodować niepoprawne działanie niektórych funkcji Banku Muzyki

W trakcie korzystania z Banku Muzyki, zapisujemy następujące pliki Cookies:

a) Wewnętrzne

osCsid – identyfikator sesji, dzięki któremu wiemy np. że zalogowałeś się do swojego konta, dodałeś produkty do koszyka, itp. 

b) związane z korzystaniem przez nas z usługi Google Analytics:
__utma – używany do rozróżnienia użytkowników i sesji. 
__utmb – używany do określenia nowych sesji/wizyt.
__utmc - Wcześniej wykorzystywane w połączeniu z ciasteczkiem utmb do określenia, czy sesja/wizyta użytkownika była nowa.
__utmt – służy do przetwarzania zapytań użytkowników oraz generowania danych statystycznych dotyczących ruchu w witrynie. 
__utmz – używany w celu określenia źródła ruchu na stronie lub kampanii oraz informacji w jaki sposób użytkownik trafił na stronę.

c) W ramach wykorzystywania przez nas usługi AddThis.com:

__atuvc, __atuvs, di2, Loc, ouid, uid, uvc, vc – pliki cookies używany przez popularny widget społecznościowy „AddThis” służący do dzielenia się treścią pochodzącą ze strony na której jest zamieszczony w ramach innych popularnych platform

__atuvs - This cookie is associated with the AddThis social sharing widget which is commonly embedded in websites to enable visitors to share content with a range of networking and sharing platforms. It stores an updated page share count.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Korzystając z naszego serwisu decydujesz się na akceptację postanowienia niniejszej Polityki Prywatności.

Soundimage zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. 

 

Ostatnia wersja: 24 maja 2018 r. Powrót