Muzyka do reklam


 
(30/01/2019 - Bank Muzyki Soundimage)

 

Tekst niniejszego dokumentu jest chroniony prawem autorskim. Korzystanie z niego w całości lub fragmentach bez stosownego zezwolenia, w tym dla celów własnej działalności gospodarczej, stanowi naruszenie praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.